Friday, April 1, 2011

Fundamental thinking: Shunning from individuality

Хүн хүнээ ойлгох...

Бид өөрсдийн эргэн тойронд байгаа яриа, сонин, сэтгүүл, ном товхимол - бүүр фундаментал маягаар өөрсдийнхөө сэтгэлгээрүү өнгийж үзвэл "Тэр тийм, энэ ийм, би ийм" - дандаа хүмүүсийн хоорондын ялгаанд чиглэсэн байх юм.

Хүн эсрэг хүн өөрөөс нь ямар ялгаатай байгааг илүү тод томруунаар олж мэдсэнээр нөгөө хүнээ бүрэн таних юм уу тээ. I would say its a classic, flawed conventional thinking.

Fundamental thinking буюу фундаментал сэтгэлгээний аргаар бодит ертөнцийг илүү хялбар таньж болно гэсэн санааг би хэлдэг.

Фундаментал сэтгэлгээ бол шинж чанарыг бус харин мөн чанарыг таньж ойлгох сэтгэлгээ юм. (Шинж чанар бол нар мандаж, нар жаргахуй. Мөн чанар бол харин дэлхий тэнхэлгээ эргэхүй болно.)

Хүн хүнээ бүрэн таньж мэдэхийн тулд ямар ялгаа байгааг бус харин юу нь адилхан байгааг таньж мэдвэл дээргүй юу.

Болдоо муухай ааштай эсвэл хүнд тусч гэдэг хөгийн шинж чанар биш харин Болдоогийн мөн чанар буюу түүний эрхэмсэг оршихуйг ойлгож мэдэх юм бол 1рт тухайн хүнийг таньж мэдэх тал дээр алдаа гаргахгүй 2рт тухайн хүний тал дээр сэтгэл амар (peace of mind) байх юм болов уу.

Болдоо хүнд туслаж харагдвал сайн хүн. Та өөрөө өчигдөр шартчихаад явж байтал Болдоо өөрлүү чинь муухай харах шиг санагдвал муу хүн байгаад байвал амьдрал ямар муухай тогтворгүй болох вэ.

Хүн гэж амьтан эр эм, хөгшин залуу, африк ази ялгалгүй ямар үндсэн мөн чанартай юм гэдгийг таньж мэдсэний дараа ганцхан асуулт л үлддэг...

No comments: