Thursday, November 25, 2010

Subjective Reality or Logical Fallacy

Conventional wisdom ёсоор хөгшин хүн= туршлагатай хүн. Туршлагатай хүн гэдэг бол хөгшин хүн. Хөгшин гэдэг чинь туршлагатай гэсэн үг. Хүн хөгширч байж л туршлага хуримтлуулдаг. Хүн хөгшрөх явцдаа туршлага хуримтлуулдаг. Шийдвэрийг туршлагатай хүн гаргах ёстой. Тэгэхээр шийдвэр гаргагч хөгшин байх ёстой...

Туршлага нас ахих тусам хуримтлагддаг юм уу? (Conventional wisdom ёсоор тийм) эсвэл
Туршлага олон зүйлсийг туршиж үзсээр хуримтлагддаг юм уу? (Фундаментал сэтгэлгээгээр бол энэ нь үнэн)

Олон зүйлсийг туршиж үзэхэд хөгшрөх нь гарцаагүй юу? Үгүй.

Олон зүйлсийг туршиж үзсээр их туршлага хуримтлуулахад тодорхой хугацаа өнгөрөх нь үнэн үү? Тийм. Энэ хугацаа нь бүтээмжээс шууд хамаарах бөгөөд хангалттай бөгөөд хүрэлцээтэй байхад болно.

Хүмүүс бүтээмж маш муутай амьтад. 7 тэрбум хүн хүчин чадлаа бүрэн шавхахад одоо дунджаар 60 настай хүний олж хуримтлуулсан байдаг дундаж туршлагыг 30 настайдаа хуримтлуулах бүрэн боломжтой гэж би ойлгодог. Үүн дотор зарим этгээдүүд 60 тай нөхрийн хуримтлуулах байсан туршлагыг 25 тайдаа хуримтлуулах тохиолдол ч түгээмэл.

Ер нь бол Хоукингийн санааг баримтлан фундаментал байдлаар харах юм бол Чингис, Христ, Аллахын төвшний ур чадвар бүхий хүмүүс өмнө нь мянган жилд нэг төрдөг байсан бол одоо 10 жил тутамд хэд хэдээрээ төрдөг болж байна (thanks to number of roaming people reaching staggering 7 billion). Гэхдээ they does not necessarily fighting with swords and building an overwhelming empire - but they are more likely sitting somewhere quietly and writing a book, giving a lecture, doing a business, erecting a building, devising a method, breaking scientific frontiers to change the lives of 7 billion people.

Чингисийн үед тухайн үед байсан хэдэн зуун сая хүний амьдралыг сэлмээр л өөрчилж болох байсан бол харин одоо үгээр, үсгээр, бодлоор, урлагаар өөрчилөх юм.

No comments: