Thursday, November 18, 2010

Thursday chill

http://www.youtube.com/watch?v=nzeLxBK4-bU&feature=related

Өчигдөр Скайн арай өндөр зам нээгдсэн тул очиж сноуборддав. Гулгаагүй 7-8 сар болсон тул ажиллаагүй удсан зарим булчингуудад хүндээр тусав болтой юм.

Хүн гэж давруу амьтан юм. Урт удаан үргэлжилдэг лифтний аялалын явцад "Лифт нь 5хан минут, зам нь 10 км байсан бол мөн сайхнаа гэсэн шүү юм бодов."

No comments: