Saturday, November 6, 2010

Chance

Алдаа гаргасан хүнд боломж олго. Эрмэлзэлгүй хүнд хэзээ ч бүү боломж олго. Энэ бол тэнэг хэрэг.

Боломжийг харуул, хэрхэн ашиглахыг нь зааж өг. Боломж олго, дахиад боломж олго, харин гуравдах удаа бүү боломж олго. Дараагийн хүнд нь боломж олгох ёстой.

No comments: