Sunday, February 6, 2011

Robo Scientists

AI (artificial intelligence)

Хүн төрлөхтөн анхны компьютер програмчлал хийж эхэлснээс хойш 100 жил ч өнгөрөөгүй байна.

Сүүлийн Scientific American дээрх, нүүр хуудасны дотор талын сурталчилгаа анхаарал татав. Тэнд "НАО робот бол орчин үеийн шинэлэг багш, энэ роботоор хичээл заалгаж буй 220 их сургуулиудын эгнээнд нэгдэгтүн" гэсэн байв. Хэзээнээс эхлээд интерактив роботууд хичээл заагаад эхлэвээ.Мөн энэ дугаарт робот эрдэмтэдийн тухай нийтлэл гарсан байна. Уэлс дэх АБР их сургуулийн Робот лаборатори yeast (монголоор хөрөнгө)-ийн эс дээр олон шатлалт судлагаа хийж чаддаг байна. Ингэхдээ үр дүнгүүдийг харьцуулж, таамаглал хийж, таамаглалаа шалгах туршилт хүртэл явуулдаг юм байна. Энэхүү лаборатори нь ухаалаг логик програмчлал бүхий процессор, тухайн судлагааны объектын талаар мэдээлэл болон шинээр сурч мэдсэн зүйлсээ агуулах хатуу диск, робот гарнууд, хөргөгч, термостат, хадгалах шүүгээ, химийн бодисуудтай сав гэх зэрэг зүйлсийг өөртөө цогцлоосон юм байна. Одоогийн байдлаар робот лабораторийн эсийн төвшинд хийсэн зарим судлагаа эрдэмтэдийн сүүлчийн 50 жилд хариуг нь олж чадаагүй асуудлуудын хариу болж магадгүй байна.

No comments: