Saturday, February 12, 2011

Магтаал

Будда, Есүс жаахан доошлоод Платон, Адам Смит гэх мэт философичдийг бид мэддэг.

Би харин эртний грект ардчилалыг бий болгож Грекийн соёл иргэншлийг цогцлоож Платон, Аристотель, Сократ тэргүүтэй хэдэн зуун философичдын бүтээлээ туурвих хөрсийг бэлтгэж өгсөн нэр нь үл мэдэгдэх философичийг магтан дуулсуу.

Будда, Есүс нарыг 4D клубын гишүүд гэж бодвол Адам Смит, Платон нар 3D клубийнхэн юм болов уу.

No comments: