Wednesday, February 9, 2011

Inevitable paradox

Үл ойлголцол гарцаагүй...

Бичиг яах гэж үүссэн талаар түүхийн номон дээр янз янзаар бичиж үлдээдэг биз. Гэхдээ яав ч гурван том шаардлагын нэг нь хүмүүсийн хоорондын тохиролцоог буулгах явдал буй заа.

Үүнийг гэрээ гэж нэрлэнэ. Тохиролцох үйл явцыг нь хэлцэх гэнэ. Хэлцэл гэж үг үүнээс үүсээ биз.

Аливаа асуудлын талаар хүн бүрийн мэдлэг, мэдээлэл нь өөр. Цаг тутам хувьсан өөрчлөгдөнө.

Тийм учраас хүмүүс тохиролцооноосоо байнга буцах хандлагатай байдаг юм байна. Гэхдээ энэ зөвхөн тухайн бодолд орж буй этгээдийн өнцгөөс шүү дээ.

За хоёулаа "улаан" гэж тохиролцлоо шүү гээд салсаны дараа нэг нь "бор" нөгөөх нь "хар" гээд ойлгочихсон л явж байдаг.

Би түгээмэл үнэн, үнэт зүйлс, зарчмууд нь ертөнцөд ухаант гэж нэрлэгдэх амьтан бүрийн хувьд ижил байх ёстой гэж үздэг. Түгээмэл үнэнд хувилбар, үнэт зүйлст хувилбар, зарчмуудад хувилбар гэж байх ёсгүй.

Бүүр тийм зүйл байдгийг огт мэдэхгүйгээс эхлээд буруу ойлгосон, дутуу мэдэрсэн хүмүүс харин маш их байдаг. Эндээс эхлээд хүмүүсийн хүлээлтийн зөрүү бий болдог юм байна. Төвшин доошлох тусам хоёр хүн хоорондоо ойлголцох магадлал, боломжууд тэр хэрээр доошилно.

Бизнесийн эзэд, улс төрийн лидерүүдийн төвшинд харахад энэ бүүр хурц явагдах юм. Ер нь хүн өөрийгөө ухаантай гэж бодоод эхлэхээрээ өөрийн харж байгаа өнцгөө зөв өнцөг гэж бат итгээд, дээрээс нь хүний хэлж байгаа үгийг ойлгох чадвар нь муудаж чихгүй толгой болдог юм байна. Үл ойлголцол гарлаа гэхэд эвлэрэх боломж нь багасч байна.

No comments: