Friday, March 11, 2011

This is too simple to understand

Ухамсарлахуй гарцаагүй. Ухамсарлах гэж тухайн хүн өөрийн тархин дотор шинээр мэдлэг бий болгосныг хэлнэ. Мэдлэгийг бий болгох явцыг нь бясалгах гэнэ. Бясалгах үйл явц нь ил ба далд ухамсарт нэгэн зэрэг явагдана. Ухамсарласан мэдлэгийг pure knowledge гэж нэрлэе.

Ойлгох бол юу ч биш. Ойлгосон зүйл бол бодит мэдлэг биш зөвхөн хэсэг бусаг мэдээлэл. Мэдээлэл дээр үндэслэн шийдвэр гаргах, дүгнэлт хийх нь leads to catastrophic result.

Хүн сул. Weak. Хүн бүр үхэх учир хүн сул. Хүн бүр асуултын хариултыг мэдэхгүйгээ мэддэг учир хүн бүр сул. Хүн сул учир үл ойлголцол гарцаагүй. Хүн pure knowledge дээр биш зөвхөн мэдээлэл дээр үндэслэн ярьж, шийдвэр гаргадаг учир үл ойлголцол гарцаагүй юм байна.

Хайр (incl энэрэл, уучлал) шийдвэрлэх үүрэгтэй гэдгийг фундаментал байдлаар гаргаж ирж чадаж байсан боловч яг хэрхэн гэдгийг нь хэлж чадахгүй байсан юм. Тэгвэл одоо тодорхой боллоо. Хүн гэгч fundamentally weak амьтаны цагаан тал буюу тэнцвэржүүлэгч тал нь хайр болой. Үл ойлголцолын remedy бол хайр уучлал.

Pure knowledge маш олноор үүссээр тэр нь Түгээмэл үнэнд хөтлөнө. Түгээмэл үнэн түгээмэл учраас хэн нэгэн зохиогчоос үл хамааран оршино. Мэдлэгийг хэн ч өмчилдөггүй. Түгээмэл үнэнд хүрсэн (ойртож очсон) учраас түгээмэл үнэн Будда, эсвэл Есүс эсвэл аль нэг философичийн өмч, зохиол юм биш. Энэ түгээмэл үнэнг яг нөхдүүдтэй ижил төвшинд хүн бүр "ухамсарлах" ёстой. Яг тэдний мэдэрсэн зүйлийг бүх хүн төрлөхтөн мэдрэх ёстой. Түгээмэл үнэн хэн нэгнээс хамаарч оршдоггүй юм.

Хүний амьдрал богино. Хүн хэмээх залуу философич 2 настайгаасаа эхлээд "Ээжээ хүүхэд хаанаас гардаг юм?" гэж асууснаар философийн замналаа эхэлнэ. Хүн бүр түгээмэл үнэнг зөвхөн ухамсарлах учиртай тул нийгэм өөрөө залуу философичдод бясалгалаа хийхэд нь дөхөм бүтэц, мэдээллийн зохион байгуулалтыг бий болгох учиртай.

Сүүлийн 5 жил оролдсоны эцэст хүмүүс бүгдээрээ философич болоход ямар хол байгааг харж гайхшрав. Гэвч юу зогсоож чадах билээ дээ. Хэсэг хугацааны дараа хүн бүрийг философич болгохоор хүчээ тарамдахын оронд харин хүн бүрийг professional болгохоор хичээх юм бол хамаагүй бодитой болохыг ойлгон энэхүү бичлэгийг бичлээ. Одооноос эхлэн professionalism-г promote хийхэд бүх анхаарлаа хандуулах болно.

Мэдлэг үнэнд дөхөм тусам it becomes too simple to understand. Increasingly small number of people will understand this.

No comments: