Tuesday, May 15, 2012

faster than the light

Нейтрино гэрлээс хурдан хөдлөөгүй харин GPS кабелаа буруу залгасан болохыг нэмэлт судлагаагаар тогтоожээ.

No comments: