Tuesday, February 14, 2012

Ойлгохуй VS Ухамсарлахуй

Хэлбэрээс үүдэх шинж чанарыг ойлгож, шалтаг тоочин амьдрах уу.

Агуулгад суурилсан мөн чанарыг ухамсарлан, ертөнцийн шалтгаан нь болж орших уу.

Хэлбэр хийгээд Агуулга, Шинж чанар хийгээд Мөн чанар, Ойлгохуй хийгээд Ухамсарлахуй, Шалтаг хийгээд Шалтгааны аль төвшинд буйгаас та хэрхэн хүн болон төлөвшиж байгаа нь харагдах юм.

Магадгүй гэгээрэлд хязгаар үгүй биз. Гэхдээ энд гэгээрлийн ядаж 2 шат нь харагдаж буй байх.

Классик стил, имижийг бүрдүүлснээрээ хүн эрхэмсэг оршдог юм биш. Энэ бол харалган ойлгохуй. Хөгийн шинж чанар.

Эрхэмсэг оршихуй өнгөрсөн, одоо, ирээдүйд туйлын, хэлбэрэлтгүй, цор үнэн боловч өөрөө тогтмол зүйлийг биш харин тасралтгүй хөдөлж байдаг үйл хэргийг л тодорхойлж байдаг.

2 философич Яагаад хүн алдаа гаргадаг юм бэ? Алдаа гаргах нь гарцаагүй юм уу гэж судлаж үзсэн байна. Би өмнө Хүн алдаа гаргах нь гарцаагүй, учир нь... гээд тодорхойлсон санагдаад байна. Яг сайн санахгүй байгаа ч, ямартай ч Алдаа гаргасан нь өөрөө алдаа биш юм аа, харин алдаагаа хүлээн зөвшөөрөхгүй байх нь алдаа юм аа гэж хэлсэнээ бол санаж байна.

Тэгэхээр Алдаа бол бидний ойлгохуйд буудаг тэр сүүлчийн зогсоол биш, харин ч хүн төрлөхтөний оршин байхуй буюу хөгжлийн үндсэн компонент байж таарах юм. Хүн төрлөхтөний өнцгөөс Алдаа нь бид шийдвэр гаргаж урагш хөдөлж байгаагийн тусгал болохоос биш тусдаа субъектив шинж чанарыг агуулахгүй харагдаж байна.

No comments: