Friday, February 10, 2012

Эдийн засагч гэж хэн бэ?

Эдийн засагч гэж эдийн засгийн чиглэлээр их сургууль төгссөн хүн биш. Эдийн засагч гэж эдийн засгийн доктор ч биш.

Манайд эдийн засагч гэж эдийн засгийн шоучинг ойлгоод байх шиг. Эдийн засаг мэдээд ч байгаа юм шиг мэдэхгүй ч байгаа юм шиг, худлаа хэлбэрдсэн хүнийг эдийн засагч гэж хэлээд ч байх шиг. Эсвэл их сургуульд эдийн засаг заадаг хүнийг эдийн засагч гэж нэрлээд байх шиг.

Эдийн засагч гэж эдийн засгийн тодорхой итгэл үнэмшилтэй хүнийг л хэлэх юм. Итгэл үнэмшил үйл хэрэгтэй л холбогдон үүсдэг болохоос тухайлбал бурхан бий эсэхэд итгэх эсэх нь итгэл үнэмшилийн тухай асуудал биш юм. Өөрөөр хэлбэл итгэл үнэмшил нь чиглэлийг илэрхийлдэг гэсэн санаа юм.

No comments: