Saturday, January 7, 2012

Macro economy dialogue

Макро эдийн засгийн хэдэн ч онол гаргаж, хичнээн ч тэгшитгэл бичиж болно. Маш олон ойлгомжгүй, бизарр зүйлс тохиолддог ч эцсийн эцэст энгийн л зүйлс болж таардаг. Макро эдийн засаг бол нийгмийн хамгийн комплекс харилцаануудын нэг.

Гэхдээ эцсийн эцэст ганц л зүйл дээр макро эдийн засаг бүхэлдээ тодорхойлогддог. Энэ нь "Хангалттай бөгөөд хүрэлцээтэй хэрэглээ нь хүний хувьд юу юм бэ?" гэж асуултын хариулт.

Макро эдийн засаг бол үнэн хэрэгтээ тусдаа салбар, ухаан юм биш - энэ бол механизм юм. Макро эдийн засаг бол нийгмийг залуурдах механизм. Заримдаа мөнгийг зохиосон хүмүүс маш том алдаа гаргасан юм шиг санагдах нь ч бий.

Мөнгө бол ухамсар доогуур хүн төрлөхтөний "бүтээмж"-г нэмэгдүүлэх шалгарсан, гэхдээ төгс биш хэрэгслүүр. Энэ төгс биш учраас л бид ийнхүү байн байн эдийн засгийн хямралд ордог юм.

Хүний хэрэглээг хангахын тулд бүтээх хэрэгтэй. Тийм учраас эдийн засгийн ухаан хангалттай бөгөөд хүрэлцээтэй хэрэглээ гэж юу вэ, түүнд хүртэл бүтээмжийг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ гэсэн суурь хоёр асуулт дээр очдог юм.

Хязгааргүй хэрэгцээ гэж үгүй. Тийм учраас хязгаарлагдмал нөөцөөр хязгааргүй хэрэглээг хангах нь эдийн засгийн ухааны зорилго мөн гэх мэтчилэн утопи, парадокс юм байхгүй.

Хэрэгцээ бүр хязгаартай. Хязгаарыг нь материаллаг чанар биш харин ухамсарлахуй тодорхойлж өгдөг.

Энэ 7 тэрбум амны хязгааргүй хэрэгцээг тэжээх биш харин тархинд нь ухамсарлахуйг төрүүлэх, хэрэгцээний хязгаарыг мэдрүүлэх нь 2020 оны макро эдийн засгийн онолын суурь үндэслэл байх болно.

Энэ бол гарцаагүй бодит байдал, ирэх ирээдүй, түүнээс зугтаж үл чадна. Үгүй бол дэлхийн нөөц 9 тэрбум хүнийг даахгүй.

No comments: