Friday, October 16, 2009

Төлөвлөлт

Чадалдаа тохируулж төлөвлөх биш, харин төлөвлөж түүндээ тохируулж чадлаа нэмэхээр тэмүүлэх нь менежерийн зарим зарчим юм.

No comments: