Wednesday, September 9, 2015

Зорилго, стратеги, хэрэгжүүлэлт

Ер нь Монгол улсын зорилго юу юм бол. 2030 онд хаахна харайлгаж явах юм бол.

Дэлхийн банк болон НҮБ-с хэлдэг "Ядуурлыг бууруулах" явдал юм болов уу. Эсвэл Дэлхийн эдийн засгийн форумаас 2014 онд тодорхойлсон шиг "Хятад өсвөл, Хятад буурвал" гэдэг өөр орноос хамаарах хувь заяа юу.

Магадгүй 2011 онд Монголын Эдийн засгийн форумд "Монгол улсын өрсөлдөх чадвар" нэртэй салбар хуралдаан дээр намайг яваад ороход ярьж байсан шиг "Ямааны ноолуур уу, хонины нэхий юу".

Америк улсад жилд 12 мянган доллараас доош орлоготой хүнийг ядуу гэж ангилдаг. Харин Монголд жилд 1 мянган доллараас доош орлоготой хүнийг ядуу гэнэ. Ядуусын хувь хэмжээ 30 хувиас доошоо орлоо гэж алгаа ташиж суух бид эрүүл үү. Америк стандартаар хэмжээд үзвэл ядуурал хэдэн хувь болж таарах билээ.

Ер нь бидний зорилго юу юм бэ.

Эсвэл зарим залуусын ярьдаг шиг Адам Смитийн далд гар биднийг жолоодож яваа юм болов уу. Өнгөрсөн 25 жилд бид далд гарны удирдлагаар явсан шиг.

Монгол улсын их хурлаас томилж Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн (Шинжлэх ухааны академийн харъя) нэгэн баримт бичиг дээр ажиллаж байгаа юм байна. Монгол улсын 2040 он хүртлэх Хөгжлийн бодлогын драфт гарчээ. 200 гаруй хуудастай энэ сүрхий бүтээлийг уншиж үзлээ.

5 зорилго дэвшүүлжээ. Гэтэл бизнест ажилладаг надад эдгээр нь огт зорилго шиг сонсогдохгүй юм.

Монгол улсад 2 том асуудал нүүрлээд байна гэж би бодно.

1. Зорилго үгүй.
2. Зорилго гэж юу болох тухай ойлголт үгүй.

Энэ талаар 2030 нэвтрүүлгээс үзэж сонирхоно уу.

No comments: