Wednesday, November 11, 2009

code of conduct

Хүн гэдэг амьтаны суурь хандлага нь эерэг байдаг. Өөрөөр хэлбэл бүх хүн урт хугацаандаа, далдуур сайн сайхан зүйл хүсч байдаг. Хүнд амьтанд байдаггүй байж магадгүй 2 зүйл байна. Энэ нь бусад хүмүүсийн хүндлэлийг олж авах гэсэн дуусашгүй хүсэл (Адам Смит энийг moral sentiment гэж нэрлэсэн байна лээ), hope-надежда-найдлага (монголоор зөв үү?) нар юм.
Харин хүн гээч амьтан оршин тогтнох, амьд үлдэх анхдагч шаардлагын дагуу буруу зүйлс ( нүгэл evil )хийдэг.
Урт хугацаандаа сайн сайхан хандлага богино хугацаат шуламын хүслийг давах нь ойлгомжтой юм. Энэ нь хүний оршин тогтнох үндэс.
Урт хугацаа болохоос өмнө анхдагч шаардлагаас болоод өөрсдийгөө устгах аюултай.
Үүний эсрэг зэвсэг нь ёс журам юм байна. Нийгмийн ёс журамыг төр эсвэл бүлэг хүмүүс мөрдүүлнэ. Ингэхдээ ашигласан том хэрэгсэл нь шашин. Социалист сурталын үед шашин бол хүмүүс байгалийн хүчийг ойлгоогүй болохоор бодож олсон зүйл гэж заадаг байсан. Харин үнэндээ бүлэг хүмүүс ёс журамыг хамгийн хялбар аргаар тогтоох зорилгоор бий болгосон зүйл байж мэднэ.

No comments: