Saturday, March 24, 2012

twitter

@ganzorigu хаяг дээр twitter хаяг нээв. Хэр үр дүнтэй харилцааны хэрэгсэл болохыг нь харъя.

No comments: