Thursday, November 17, 2011

Дараалал

Хүн эхлээд өөрийгөө жинхэнэ утгаар нь хайрлаж сураад, дараа нь ханиа хайрлаж сурах учиртай юм (мэдээж энд эцэг эх, ах дүүсийг оруулчихая), тэгсний дараа өөртөө огт хамаагүй хүмүүсийг хайрлах тухай асуудал ярина. Харин түүний дараа л эх орныг хайрлах, эх дэлхийг хайрлах тухай асуудал ярих ёстой юм болов уу.

Ганц бие хүн 5 сарын цаадхыг л харж чадах бол, Айл гэр 5 жилийн цаадхыг, институц 50 жилийн цаадхыг, харин улс орон 500 жилийн цаадхыг харж чаддаг/чадах ёстой. Тийм учраас хүмүүс нэг нэгээрээ агуйд биш, нийлж айл болоод, нэгдэж групп болоод, олширч улс болон амьдардаг жамтай. Гэтэл улс 500 жилийн цаадхыг харж чадаж байна уу. Үгүй бол улс өөрийн зорилгыг биелүүлэхгүй байна гэсэн үг. Энэ л миний санааг зовоож байна. Монгол хүн, монгол айл, монгол групп, Монгол улс 500 жилийн дараа хаана байх вэ гэдгийг хэн бодож, хэн тэрэнд зүглэж явах вэ...

No comments: