Saturday, August 6, 2011

World design

Ертөнцийн дизайн

Хүн төрлөхтөнг нэг загас гэж үзье. Загасны өнцгөөс харвал бид өөрсдийн орчинг харж, мэдэрч, хэмжиж чадаж байна. Бидэнд хугацаа, орон зай гэсэн үндсэн хоёр хэмжээс байна. Энэ хоёр хэмжээсээр бид ертөнцийг хэмжиж чаддаг. Нэгэнт ертөнц хэмжигдэж болж байгаа тул түүнд хязгаар гэж байж таарах гээд байна.

Ингээд ертөнцийн эхлэл ба төгсгөл (хугацаа), түүний зах хязгаар (орон зай) гэсэн үндсэн хоёр ойлголт гарч ирж байна. Хэрэв ертөнцөд эхлэл гэж байсан юм бол түүнээс өмнө юу байсан бэ. Ертөнцийн зах хязгаараас цааш юу байх вэ гэсэн парадокс чанартай асуултууд гарч ирнэ.

Нэгэнт хүн төрлөхтөнг загас гэж үзсэн тул, ертөнцийг усаар дүүрсэн дэлхий гэж төсөөлье. Дэлхийн хаа нэгтээ байгаа загасны хувьд хэмжээ хязгаар ба эхлэл төгсгөлийг натурал гэж төсөөлөх юм. Үнэн хэрэгтээ бидний жишээгээр авч байгаа усан дэлхийн хувьд загас альч чиглэлд аялсан ямар нэг хязгаарт тулалгүй анх гарсан цэгтээ эргэж ирээд байх юм.

Тэгэхээр ертөнцөд орон зайн хувьд хязгаар гэж байхгүй, цаг хугацааны хувьд эхлэл ба төгсгөл үгүй - ертөнц бол усан дэлхийтэй ижил хаалтай цикл юм. Үгүй бол физикийн хуулиудын хувьд парадокс үүсэх болно.

No comments: