Thursday, August 26, 2010

Life in a laboratory

Өмнө нь амьдралыг лабораторид бүтээж болох уу гэсэн асуулт гарч байсан.
Харин саяхан Америкийн хэсэг эрдэмтэд бактерийн генийн код хийж түүнийгээ M.capircolum эсэд суулгаж туршихад (эсийн оригинал генийг авч хаясан)эс ямартай ч хүний бүтээсэн хиймэл генийн кодын дагуу амьдарч, өсөн дэлгэрч эхэлсэн байх юм.

Хэрэв DOS (disc operating system) байхгүй бол компьютер ердөө л хуванцар, шил, силиконы нэгдэл юм гэж үзвэл дэлхий дээрх бүх амьд организмийн DOS нь генийн кодчилол билээ.

Гэтэл үүнийг хүн хийчихлээ.

Хэрэв бурхан амьд бүхнийг зохион бүтээсэн гэж үзвэл хүн өөрийнхөөрөө амьтадыг зохион бүтээж эхлэх цаг хаяанд ирж байх шиг байна.

Хэрэв бурханы зохиосон генетикийн кодчилолын систем MS-DOS гэж үзвэл, хүн MAC-OS -ийг зохиочлоо гэж хэлж болохоор байна.

No comments: